انتشار پوستر «بانوان روستایی گیلان» در صحن سازمان ملل

پوستر «بانوان روستایی گیلان» برای روز جهانی «زنان روستایی» در صحن سازمان ملل انتخاب و منتشر شد.

۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر روز بین المللی زنان روستایی یا روز جهانی زنان روستایی نام‌گذاری شده‌است.

زنان روستایی نقش مهمی در تولید و اشتغال در روستا‌ها را برعهده دارند.

پیام اصلی روز جهانی زنان روستایی، حمایت از زنان روستایی، انتخاب بهترین راه‌های بدست آوردن دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر اعلام شده است.

برچسب ها: